Direct contact?Bel: 085 273 19 34 info@bpla.nl

Duiven in Nederland

Duiven die in Nederland overlast kunnen veroorzaken, zijn tamme stadsduiven en verwilderde postduiven. Deze duiven stammen af van de rotsduif. De rotsduif is een beschermde vogel die in het wild nauwelijks meer voorkomt. Duiven produceren het hele jaar door nageslacht. Bovendien sluiten jaarlijks duizenden verdwaalde postduiven zich bij de stadsduiven aan. De duif heeft geen natuurlijke vijanden. Hierdoor kan een duivenpopulatie explosief groeien en veel overlast veroorzaken. Om dit te voorkomen, is het mogelijk om de duiven te verjagen.

Overlast door duiven

Duiven houden zich graag op in de buurt van mensen; ze vinden of krijgen er voedsel. Ook voedselverwerkende bedrijven, zoals opslag-, overslag- en distributiebedrijven van granen, diervoeders en levensmiddelen, kunnen veel hinder ondervinden van duiven.

Duiven slapen graag op harde ondergronden zoals gevelranden, dakgoten, vensterbanken en balkons. Duiven kunnen alleen poepen als ze zitten. Hun zitplekken raken dan ook snel ernstig bevuild met uitwerpselen. Een duif produceert ongeveer 14 kg poep per jaar. Duivenpoep bevat salpeterzuur. Salpeterzuur tast op de langere termijn stucwerk, hout, verf, zandsteen en ander materiaal aan. Het zuur in de duivenpoep beschadigt niet alleen gebouwen, maar ook monumenten en kunstwerken waarop de duiven uitrusten.

Gezondheidsrisico’s door duiven

In duivennesten leven verschillende soorten bacteriën en insecten, waaronder de vogelmijt. Vliegen duiven uit, dan uitvliegen, gaat de vogelmijt op zoek naar een alternatieve gastheer, bijvoorbeeld de mens. De vogelmijt voedt zich, net als de bedwants met bloed en is vooral ’s nachts actief. Vogelmijten en bedwantsen zijn hinderlijk, maar brengen op mensen geen ziekten over.

Duiven dragen ziekteverwekkende bacteriën bij zich. Deze bacteriën kunnen zij via hun ontlasting en huidschilfers overbrengen op mensen. Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 8 procent van de duiven een bacterie in hun poep voorkomt die bij vogels de papegaaienziekte veroorzaakt. Bij mensen kan deze bacterie longontsteking veroorzaken. Duiven kunnen ook de Campylobacter jejuni-bacterie met zich meedragen. Bij mensen leidt besmetting met deze bacterie tot acute diarree. Door gebrek aan centrale registratie en onderzoek is het niet bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan duiven. De kans dat mensen ziek worden door duiven is echter zeer klein.

Levenscyclus en broedplaats

Duiven zijn monogame vogels. Ze planten zich het hele jaar door voort met uitzondering van strenge vorstperiodes. Een duivenpaar nestelt 4 tot 8 keer per jaar en legt per nest 2 eieren. Na 17 dagen komen de eieren uit. De jongen vliegen na 28 dagen uit en zijn na ongeveer 5 maanden geslachtsrijp. Duiven kunnen 20 jaar oud worden.
Duiven nestelen op harde ondergronden zoals vensterbanken, dakranden, balkons, dakgoten, zolders van gebouwen en onder bruggen, viaducten en in parkeergarages. De natuurlijke vijanden van duiven zijn slechtvalken, haviken, sperwers en katten.

Voedsel

Duiven eten zaaizaad, kiemende gewassen, granen en mais en tafelafval, zoals brood en aardappelproducten.

Terug naar Duiven verjagen.

Waarom kiezen voor Bureau Plaagdierpreventie?

  • Gecertificeerde bestrijding
  • Lagere kosten door preventie
  • Gratis adviesgesprek
  • Werkzaam door heel Nederland

Bureau Plaagdierpreventie
Camerastraat 19
1322 BB Almere
T. 085 273 19 34
E. info@bpla.nl

Laat ons nu uw plaagdierprobleem oplossen!

Maak direct een afspraak met een van onze experts:

Vraag gratis adviesgesprek aan
Sluiten

Bureau Plaagdierpreventie
Camerastraat 19
1322 BB Almere
T. 085 273 19 34
E. info@bpla.nl