Direct contact?Bel: 085 273 19 34 info@bpla.nl

Update coronavirus – Bureau Plaagdierpreventie

Plaagdieren vormen een risico voor de volks- en diergezondheid en de voedselveiligheid. Het bestrijden van plaagdieren is daarom van groot belang. Ook ten tijde van het coronavirus is de continuering van plaagdierbeheersing noodzakelijk voor bedrijven en organisaties met vitale processen en cruciale beroepsgroepen. Daarnaast is een veilige en gezonde werkomgeving en publieke ruimte cruciaal.

Bureau Plaagdierpreventie weegt zorgvuldig af welke activiteiten noodzakelijk zijn om de samenleving tegen de risico’s van verspreiding te beschermen. Het is goed om te weten dat tot op heden niet is gebleken dat (plaag)dieren het coronavirus kunnen verspreiden.

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus
Bureau Plaagdierpreventie werkt strikt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent onder andere dat onze plaagdierbeheersers gepaste afstand houden. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of een bezoek op locatie noodzakelijk is. Zo ja, dan vraagt dit om nadere afspraken over het moment van het bezoek en de frequentie hiervan. Hierbij maken we de afweging tussen enerzijds het belang van effectieve plaagdierbeheersing en anderzijds de kans op verspreiding van het virus. Het belang van andere verplichtingen, zoals een terugkomverplichting voor inzet van bepaalde middelen, weegt in dit geval minder zwaar. (Gemotiveerde) afwijking hiervan kan gepast zijn.

Wat betekent dit voor u als organisatie?
• Overleg met Bureau Plaagdierpreventie over de voortzetting van plaagdierbeheersing, gericht een veilige continuering van uw processen en werkzaamheden.
• Zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving, al dan niet in overleg met Bureau Plaagdierpreventie.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bureau Plaagdierpreventie.
Tel: 085 273 19 34
Mail: info@bpla.nl

30 maart 2020

Laat ons nu uw plaagdierprobleem oplossen!

Maak direct een afspraak met een van onze experts:

Vraag gratis adviesgesprek aan
Sluiten

Bureau Plaagdierpreventie
Camerastraat 19
1322 BB Almere
T. 085 273 19 34
E. info@bpla.nl