Direct contact?Bel: 085 273 19 34 info@bpla.nl

Ongedierte bestrijding: het gedrag en de biologie van plaagdieren begrijpen

Ongedierte bestrijding

Ongedierte bestrijding is zeker binnen bedrijven belangrijk. Het preventief bestrijden van ongedierte geniet daarbij de voorkeur. Daarom is het belangrijk om het gedrag en de biologie van de meest voorkomende plaagdieren te begrijpen. Zoals ratten en muizen.

Preventieve ongedierte bestrijding begint met meer inzicht in de leefomgeving, de voedingsgewoonten en de voortplantingscyclus van deze dieren. Door het gedrag te begrijpen, kunt u als bedrijf proactieve maatregelen nemen om een plaag én de schadelijke effecten voor de mensheid, onze gezondheid en onze leefomgeving te kunnen voorkomen.

Preventieve ongedierte bestrijding door inzicht in de leefwijze van plaagdieren

Binnen bedrijven, distributiecentra, boerderijen en de op- en overslag, is preventieve ongediertebestrijding belangrijk. Een plaag kan preventief worden voorkomen door meer inzicht te krijgen in de leefwijze van de meest voorkomende plagen. Zoals ratten en muizen.

Maar waarom is deze vorm van ongediertepreventie voor bedrijven juist zo belangrijk?

Overbrengen van ziektes

Plaagdieren zoals ratten en muizen zijn drager van diverse soorten besmettelijke ziektes die schadelijk zijn voor zowel mensen als andere dieren. Zoals leptospirose of de ziekte van Weil. Ze worden verspreid via urine, bloed, speeksel of vacht. Een rat of muis kan tot wel 100 ziekteverwekkers bij zich dragen welke schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. 

Economische schade

Preventieve ongediertebestrijding voor bedrijven is ook noodzakelijk om een enorme economische schade te kunnen voorkomen. Eén muis of rat kan jaarlijks tot wel 150 kilo voedsel eten én besmetten. Een muizen- of rattenplaag kan op jaarbasis dus ook voor een omvangrijke financiële schade zorgen. Inzicht in het voedingspatroon en de habitat van plaagdieren is dus van essentieel belang om economisch verlies te voorkomen.

Schade aan eigendommen

Ongediertepreventie voor bedrijven is ook van belang om schade aan eigendommen te voorkomen. Muizen en ratten hebben tanden die onophoudelijk groeien. Knagen is, naast eten en voortplanten, een belangrijke levensbehoefte. Ratten en muizen knagen niet alleen aan hout en kunststof, maar ook aan voorwerpen van metaal en bedrading. Het risico op brand of andere gevaarlijke situaties met betrekking tot elektra neemt daardoor flink toe.

Imagoschade voor bedrijven

Preventieve ongediertebestrijding voorkomt ook imago- of reputatieschade. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf vanwege plaagdieren overlast tijdelijk of zelfs voor langere tijd wordt gesloten door een overheidsinstelling. De reputatieschade die onherroepelijk volgt op de aanwezigheid van muizen of ratten binnen uw bedrijf, blijkt in de praktijk zeer moeilijk te overwinnen. Ongedierte wordt binnen een bedrijfsomgeving geassocieerd met een gebrek aan hygiëne. Dat betekent niet alleen imagoschade, maar ook het verlies van klanten.

Inzicht in gedrag en biologie: preventieve ongedierte bestrijding

Zowel muizen als ratten hebben een goed ontwikkeld gehoor en reukvermogen. De onderlinge communicatie verloopt vooral via de feromonen die deze dieren uitscheiden. Ook de voortplantingscyclus is consistent en succesvol. Een rat kan elke 4-6 weken gedekt worden. De draagtijd is circa 23 dagen. Eén worp brengt gemiddeld 20 nakomelingen. 

Een goed begrip van de biologie en het gedrag van deze dieren is de basis voor een doeltreffend en preventief bestrijdingsprogramma. Dit bestaat onder meer uit:

1. Het verwijderen van voedselbronnen

Ongediertepreventie voor bedrijven begint bij het verwijderen van voedselbronnen. Voedsel of ingrediënten dienen opgeslagen te worden in luchtdichte bakken. Ook het correct afsluiten van vuilniscontainers is hierbij van essentieel belang. Dit zijn slechts enkele van de vele maatregelen die een bedrijf kan treffen voor preventieve ongediertebestrijding.

2. Bestendigheid van de infrastructuur

Zowel ratten als muizen hebben slechts een kleine opening nodig om een gebouw of een bedrijf binnen te kunnen dringen. Ratten hebben voldoende aan een ruimte van 1,5 centimeter. Muizen hebben een opening van slechts 0,5 centimeter nodig. Om de infrastructuur bestendig te maken tegen plaagdieren, moeten kieren in muren en onder deuren zoveel mogelijk worden gedicht. Dat geldt ook voor de binnenruimtes en het dak.

Preventief beleid tegen plaagdieren door inzicht in de leefwijze

Knaagdieren en plaagdieren, zoals ratten en muizen, vormen een risico voor de gezondheid, de infrastructuur en de reputatie van bedrijven. Deze plaagdieren brengen niet alleen ziektes over, maar brengen ook schade toe aan gebouwen, eigendommen en het bedrijfsimago.

Om preventief te werken aan ongediertebestrijding, is het belangrijk om het gedrag en de biologie van deze dieren te begrijpen. Zoals hun habitat, eetgewoonten en voortplanting.

Wenst u meer inzicht in het gedrag en de biologie van plaagdieren om overlast te voorkomen? Neem dan contact met ons op. Als specialist commerciële ongediertebestrijding informeren wij u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.

Laat ons nu uw plaagdierprobleem oplossen!

Maak direct een afspraak met een van onze experts:

Vraag gratis adviesgesprek aan
Sluiten

Bureau Plaagdierpreventie
Camerastraat 19
1322 BB Almere
T. 085 273 19 34
E. info@bpla.nl