Direct contact?Bel: 085 273 19 34 info@bpla.nl

Nieuwe wetgeving plaagdierbeheersing januari 2023

Nieuwe wetgeving plaagdierbeheersing januari 2023. ongediertebestrijding in 2023

Vanaf 1 januari jl is er het een en ander veranderd op het gebied van het bestrijden van knaagdieren (ratten en muizen). Vanaf deze datum is het werken met gif (rodenticiden) alleen onder voorwaarden toegestaan. Alleen bedrijven met het KPMB IPM* knaagdieren certificaat mogen vanaf 1 januari 2023 giftig lokaas binnen en buiten toepassen.

Particulieren kunnen vanaf begin dit jaar geen toxische materialen meer aanschaffen en in gebruik nemen. Wel mag een particulier bij overlast gebruik maken van mechanische materialen zoals bijvoorbeeld de klapval. Ook kan men een gecertificeerde bestrijder inhuren om het probleem op te lossen. Deze gecertificeerde bestrijder moet in het bezit zijn van een IPM keurmerk. Bureau Plaagdierpreventie heeft al sinds jaren dit keurmerk. Sterker nog vanuit onze historie toen we nog onderdeel waren van Bureau de Wit, werkten we al volgens het IPM principe en dit doen we natuurlijk nog steeds.

Met ingang van 1 januari 2023 moet in verband met deze nieuwe wetgeving 2023 bij overlast allereerst een risico inventarisatie en plan van aanpak gemaakt worden. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de klant. Op basis van de uitkomst van deze aanpak wordt de installatiebehandeling bepaald en de monitoringsfrequentie.

Het is niet meer toegestaan om bij overlast direct toxische materialen in te zetten. Eerst moet er op basis van de uitkomst van de risico inventarisatie weringsmaatregelen worden aangebracht. Vervolgens moet eerst geprobeerd worden om met mechanische vallen het probleem te tackelen. Als dit niet het gewenste effect sorteert, kan men besluiten over te schakelen naar het gebruik van toxische materialen (rodenticiden).

Bij het plaatsen van toxisch lokaas, zal de bestrijder vervolg bezoeken moeten uitvoeren afhankelijk van soort gebruikt middel en plaagdruk. Op het moment dat de plaagdruk weer terug naar normaal is gekeerd, worden de toxische middelen verwijderd en verwisseld met non tox.

Tevens zal eens per jaar een evaluatie moeten plaatsvinden. Deze zal ook schriftelijk worden vastgelegd. Bureau Plaagdierpreventie heeft de beschikking over een portal waar de klant op kan inloggen en alle rapporten van de bezoeken en eveneens de evaluatie kan terugvinden.

*IPM staat voor Integrated Pest Management

Integrated Pest Management (IPM) is een methode om plaagdieren aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van overlast, in plaats van op bestrijden. IPM heet ook wel geïntegreerde plaagdierbeheersing.

IPM is een continu proces: binnen uw bedrijf let u er steeds op hoe u problemen met muizen, ratten en andere plaagdieren kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede wering en hygiëne, en door samen te werken met omliggende bedrijven en instanties.

Zo maakt u de omgeving onaantrekkelijk voor plaagdieren. Ze zullen zich er minder snel vestigen. Een professioneel plaagdierbestrijder helpt u hierbij.

Bij IPM start de bestrijding pas als de preventieve maatregelen niet werken. De bestrijding begint met niet-chemische bestrijdingsmiddelen, zoals klapvallen.

Werken deze bestrijdingsmiddelen niet of is de volksgezondheid in gevaar? Dan is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alsnog toegestaan. Alleen professionele plaagdierbestrijders die gecertificeerd zijn mogen deze middelen gebruiken.

IPM beperkt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is een belangrijk voordeel, want deze middelen zijn giftig voor mens en dier en slecht voor het milieu. Ook kunnen knaagdieren resistent worden voor chemische middelen.

Door IPM is er minder risico dat er bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen terechtkomen. Ook op die manier vergroot IPM dus de voedselveiligheid.

15 maart 2023

Laat ons nu uw plaagdierprobleem oplossen!

Maak direct een afspraak met een van onze experts:

Vraag gratis adviesgesprek aan
Sluiten

Bureau Plaagdierpreventie
Camerastraat 19
1322 BB Almere
T. 085 273 19 34
E. info@bpla.nl